ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลต้นทนและผลตอบแทนในการผลิตพืชต่างๆในปีใหม่ล่าสุด
เรียน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร \nรบกวนขอข้อมูลในช่วงปี 2559-2560 หรือใหม่ล่าสุด ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการศึกษาหาข้อมูลทำงานวิจัยต่อไป\n\n1. ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ จากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง\n2. ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน เฉลี่ยต่อไร่จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน\n3.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกเห็ดต่างๆ\n4.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกถั่วฝักยาว\n5.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน เฉลี่ยต่อไร่จากการปลูกผักชี\n6.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน เฉลี่ยต่อไร่จากการปลูกชะอม\n7.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน เฉลี่ยต่อไร่จากการปลูกกะเพรา\n8.ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน เฉลี่ยต่อไร่ จากการปลูกผักกาดหอม\n \n\nรบกวนจัดส่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวมาทางอีเมล treeaksorn@gmail.com \nขอบคุณค่ะ\n
By : ตรีอักษร
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ต้องขออภัยด้วยค่ะ พืชที่กล่าวมา ทางเรามีแค่ข้อมูลข้าวโพดฝักอ่อนค่ะ ซึ่งข้อมูลต้นทุนต้องทำเป็นหนังสือขอข้อมูล โดยเรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถส่งหนังสือขอข้อมูลมาทางอีเมล์ prcai@oae.go.th หรือ fax. 025612870 ค่ะ prcai Report delete

Post reply