ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลความรุนแรงของโรคราสนิมในถั่วเหลืองครับ
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลความรุนแรงของโรคราสนิมในถั่วเหลือง และพื้นที่ที่โรคนี้ระบาดในประเทศไทยหน่อยครับ
By : นักศึกษาปริญญาโท
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ขอบพระคุณครับ นักศึกษาปริญญาโท Report delete
รบกวนติดต่อกรมวิชาการเกษตร เบอร์ 02-5790151-8 ค่ะ prcai Report delete

Post reply