ขอข้อมูลสถิติยางพารารายจังหวัด
เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2544/45 ถึง 2560/61\nเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ใส่ปุ๋ย ปริมาณเเละอัตราการใส่ปุ๋ย รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2544/45 ถึง 2560/61\nร้อยละและจำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2544/45 ถึง 2560/61\n\nขอบคุณค่ะ\n
By : นักศึกษา
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ขอข้อมูลสถิติยางพาราแต่ละภาค เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แต่ละภาค ปีเพาะปลูก ตั้งแต่ปี2545-2560 /ขอบคุณค่ะ นักศึกษา Report delete
ขอโทษนะคะ ยังไม่ได้รับเมลล์เลยค่ะ รบกวนส่งใหม่อีกครั้งตามเมลล์ทั้งสองที่ส่งให้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ นักศึกษา Report delete
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai Report delete
รบกวนส่งทางเมลล์ที่กรอกใหม่นี้แทนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ นักศึกษา Report delete
รบกวนขออีเมล์ใหม่ด้วยค่ะ อีเมล์ที่ให้ไว้ส่งไม่ไปค่ะ prcai Report delete

Post reply