โอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้จากราคามังคุด เงาะนอกฤดู แต่ขาดการเหลียวแลและบริหารจัดการจากภาครัฐ
ขอชมเชยหน่วยงานทางภาคตะวันออก สศก กระทรวงเกษตรฯ นะครับ ที่ท่านมีการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตรให้กับเกษตรกรของท่านเป็นอย่างดี แต่หน่วยงานของท่านทางภาคใต้สิ วันนี้ (5 กพ 62) มังคุดทางใต้ โดยเฉพาะ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช มีมังคุดออกนอกฤดูการเป็นจำนวนมาก แต่ราคา หน้าสวนแค่ 20-30 บาท โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาอย่างมาก อันที่จริงช่วงนี้ราคา 100 บาทขึ้น เพราะยังไม่มีที่ไหนออกเลย ไม่เห็น สศก.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเลย เป็นแบบนี้มา 2 ปีแล้ว ต้้งแต่ปี 61 ไม่เข้าใจว่าทำอะไรกันอยู่ รู้กันหรือไ่ม่ ชาวบ้านเดือดร้อนจากราคายางแล้ว แทนที่จะได้ราคาผลไม้ให้ชื่นใจบ้างกลับมาต้องมาโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาอีก หน่วยงานของท่านทางภาคใต้ พื้นที่ พัทลุง นครศรีฯ ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ อยากรู้จริง ปีหน้า ก็คงเป็นแบบนี้อีกแน่นอน \n\nปล. อยากทราบคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาครับ หากปีนี้ท่านทำไม่ทันขอปีหน้าก็ได้ครับ
By : อะสนธยา เกื้อสุข
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
เรียน คุณอะสนธยา จากปัญหาราคามังคุด เงาะ นอกฤดูกาลตกต่ำ นั้น ขอเรียนว่า ทาง สศก. มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลให้กับคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการผลไม้ประจำฤดูกาล (ช่วงกระจุกตัว) ซึ่งตามฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดมากในช่วงเดือน เม.ย – พ.ค คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เริ่มดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา ผลไม้ตามฤดูกาลของภาคใต้ ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดมากในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. นั้น ทางคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้เริ่มดำเนินการประมาณการผลิตไม้ผล เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ นี้แล้ว ส่วนปัญหาในด้านการตลาดและราคา นั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) prcai Report delete

Post reply