สอบถามข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยค่ะ
การเข้าร่วมในโครงการรับจำนำข้าวของเกษตรกร ข้อมูลดิบ ผลิตผล รายได้ การถือครองที่ดิน ของเกษตรกรปี2550-2560(ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ)\n
By : chalita
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply