ขอข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียน
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณทุเรียน ดังนี้\n1. ผลผลิตต่อไร่ ปี 2557-2561 \n2.จำนวนเปลือกทุเรียนที่ทิ้ง (ขยะ) ปี 2557-2561\n3.จำนวนปริมาณการส่งออกทุเรียนสด ปี 2557-2561\nใช้สำหรับงานวิจัยค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ \n
By : อาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply