รบกวนขอข้อมูลเพื่อทำวิจัย
สวัสดีครับ ผมรบกวนต้องการข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของภาครัฐ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 52-57 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับจากโครงการดังกล่าวครับ ถ้าเป็นไปได้อย่างได้ข้อมูลดังกล่าวแบบละเอียดเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
By : ชวโรจน์
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply