ขอข้อมูลการผลิตน้ำตาลอินทรีย์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลอินทรีย์ เพื่อจัดทำรายงาน ดังนี้ \n1. นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง\n2. ข้อมูลการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก - ปริมาณ แหล่งผลิต\n3. ราคาน้ำตาลอินทรีย์
By : ดวงมณี พวกพล
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply