ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูล รายได้เกษตรกร แยกตามสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มั้ยคะ
ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูล รายได้เกษตรกร แยกตามสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มั้ยคะ\n
By : Nita
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply