ขอข้อมูลเพื่อทำ Research ครับ
อยากจะขอข้อมูลครับ\n1. ผลผลิตของ สัปะรด ลำไย ทุเรียน มังคุด รายเดือน มกรา-พฤษภา 2018 และ 2019 (ตัน) \n2. จำนวนบริโภคในประเทศ สัปะรด ลำไย ทุเรียน มังคุด มกรา-พฤษภา 2018 และ 2019 (ตัน)\n\nถ้า ของ 2019 มีถึงแค่ไหนก็เอาเท่านั้นครับ \n
By : พลัช
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply