ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลิ้นจี่เพื่อการวิจัย
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติผลผลิตลิ้นจี่ (เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ปริมาณผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) แบ่งเป็นรายจังหวัดของแต่ละเดือน ย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561) และปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561) ขอขอบคุณมากค่ะ
By : Anyanee Buanilcharoen
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply