สถิติการปลูกข้าวหอมมะลิในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะ ชื่อนางสาวธิวาภรณ์ ป้องเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษามีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลการปลูกข้าวหอมมะลิและผลผลิตข้าวหอมมะลิ ในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2536-2561 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำวิจัยค่ะ
By : นางสาวธิวาภรณ์ ป้องเพชร
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
HV 1978 Report delete
QN 1989 Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply