ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำงานวิจัย
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตและราคาของ มะนาว และ อ้อย เพื่อใช้ในงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ
By : SUPRADIT
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply