รบกวนขอข้อมูลสถานการณ์โคเนื้อในประเทศไทย
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต ส่งออกและราคาขาย โคเนื้อ ตั้งแต่แต่ปี2562 จนถึงปัจจุบันเพื่อนำมาทำวิจัยค่ะ
By : นักศึกษา
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply