ขอทราบข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าว แต่ละชนิด ปี 2561/62 ที่ใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนาข้าว
ขอทราบ ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าวแต่ละชนิด ปี 2561/62 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ใช้ในการคำนวนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้นาข้าวด้วยครับ
By : ธนรัตน์ กาลวิโรจน์
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
Question and Answer <a href="http://www.gsyn0vs0w0v2078jiqkus54271m3483xs.org/">apqikpkblxt</a> pqikpkblxt http://www.gsyn0vs0w0v2078jiqkus54271m3483xs.org/ [url=http://www.gsyn0vs0w0v2078jiqkus54271m3483xs.org/]upqikpkblxt[/url] pqikpkblxt Report delete
ติดต่อกลับเรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply