ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำงานวิจัย
ขอข้อมูล ผลผลิต และ ราคา มันสำปะหลัง ย้อนหลัง10ปี เพื่อใช้ในการวิจัยครับขอบคุณครับ
By : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับ ขอบคุณครับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร Report delete

Post reply