ขอความอนุเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับมังคุดตั้งเเต่ ปี 2535-2561
ข้อมูลเกี่ยวกับ\n\n1.ต้นทุนรวม หน่วยบาทต่อกิโลกรัม\n\n2.ผลผลิตรววม หน่วยบาทต่อกิโลกรัม\n\n3.ปริมาณการส่งออก กิโลกรัม
By : นักศึกษามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เชียงใหม่
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply