ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2561 ค่ะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
By : นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
รบกวนขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลทางอีเมลล์อีกครั้งด้วยนะคะ เนื่องจากยังไม่ไ้ด้รับอีเมลล์ที่ส่งมาให้ค่ะ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply