ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง ปี 2550-2551 รายจังหวัด
ด้วยดิฉัน น.ส. รุ่งนภา เจริญสุข เป็นนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำโครงงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในน้ำกับกิจกรรมการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ขออนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) ข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง ปี 2550-2551 รายจังหวัด นำมาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำทิ้งและความสกปรกของน้ำทิ้งที่เกิดจากการเพาะปลูกนาข้าว\nเบอร์ติดต่อ 087-7102881\n\nขอบคุณค่ะ
By : น.ส. รุ่งนภา เจริญสุข
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
tworzenie i obsługa stron internetowych It's going to be end of mine day, but before finish I am reading this enormous article to increase my experience. 1986 Report delete
tadalafil dosage 1975 Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply