ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์จากนม
ขอข้อมูลสถิติปริมาณการผลิตนมในประเทศ การส่งออก การนำเข้า และสถิติการดื่มนมของคนไทย ช่วงปี 2550 - ปัจจุบัน \nจึงใครขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ
By : นักวิชาการ
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply