ขอข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทรถ มีอะไรบ้าง
ขออนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร\n1. เครื่องจักรประเภทรถ แบบจำแนกการใช้งาน เช่น ใช้กับไร่ประเภทไหน\n2. รายการเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ เช่น รถขุด รถไถนา\n3. คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติของเครื่องจักรนั้นๆ ทำงานได้เท่าใด \n4. ประเภทการทำเกษตรกรรม เช่น กสิกรรม\n5. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตที่เครื่องจักรนั้นๆ ผลิตออกมา \n6. ขั้นตอนทางการเกษตร เช่น การขุดดิน ขนส่ง คัดแยก ที่เครื่องจักรนั้นๆสามารถทำได้\n7. การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องจักรนั้นๆ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการเกษตรอย่างอื่นได้หรือไม่\n8. ขนาดของเครื่องยนต์\n9. ความสามารถในการทำงาน เช่น สามารถทำงานได้ปริมาณเท่าใด ต่อ 1 ลูกบาศ์กเมตร\n10. แหล่งเงินทุน เช่น ได้รับเงินทุนมาจากที่ใด\n11. สภาพการใช้งาน\n12. การใช้ประโยชน์\n13. การใช้งานเฉลี่ยนใน 1 ปี\n14. การดูแลซ่อมแซม\n15. รูปภาพประกอบ\nทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการทำวิทยานิพจน์ และโปรเจคเพื่อการเกษตรในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาภายภาคหน้า\n\n
By : หัทยา นรสิงห์
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ รบกวนติดต่อกรมวิชาการเกษตรค่ะ prcai Report delete

Post reply