ขอทราบข้อมูลข้าวนาปรัง นาปี : ผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด
ข้อมูลข้าวนาปรัง นาปี ด้านผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด มีบันทึกย้อนถึงอดีตปีไหนครับ
By : สุรสิทธิ์
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ยังไม่ได้รับข้อมูลครับ สุรสิทธิ์ Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply