ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ\n- ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน (ปีที่มีข้อมูลล่าสุด)\n- ต้นทุนการผลิตยางพารา (ปีที่มีข้อมูลล่าสุด)\n- ต้นทุนการเลี้ยงหมู (ปีที่มีข้อมูลล่าสุด)\nขอบพระคุณค่ะ
By : ณัฐธภา ประธานทรง
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/commodity60.pdf ข้อมูลต้นทุนมีเผยแพร่ถึงปี 2560 ค่ะ สามารถดูได้จากลิงค์ที่แนบให้ค่ะ ถ้าต้องการข้อมูลต้นทุนปีปัจจุบัน รบกวนทำหนังสือขอข้อมูล โดยเรียนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะ prcai Report delete

Post reply