ตารางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

หน่วย : บาท/กิโลกรัม
 
รายการ 2567 เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้า 22.03 21.62                          
กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก 23.13 22.30                          
รำสด 9.41 10.04                          
กากรำสกัดน้ำมัน 9.06 9.70                          
ปลายข้าว 15.13 15.51                          
มันสำปะหลังเส้น 9.08 9.05                          
ข้าวโพดอาหารสัตว์ 10.43 10.45                          
WHEAT BRAN 9.07 8.96                          
WHEAT FLOUR 18.65 18.32                          
WHEAT GLUTEN 59.89 58.44                          
ตับปลาหมึก  39.00 39.50                          
น้ำมันปลา  105.00 100.00                          
ปลาป่น 47.06 46.70                          
ปลาป่นนำเข้า 94.63 96.29                          
ปลาหมึกป่น 130.00 130.00                          
เปลือกกุ้ง 30.43 30.43                          

หมายเหตุ: ราคา ณ ราคาส่งถึงโรงงาน
                  ปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ย้อนหลัง

อัพเดทข้อมูล 13 มีนาคม 2567

 

ตารางราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่ และเป็ดในตลาดกรุงเทพ ฯ

หน่วย : บาท/ตัว
 
รายการ 2566 2567  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ลูกสุกรขุน  3,384  2,692
2,200
2142.86
1738.46
1,768.00
1,428.00
1400.00  1,400.00 1,141.67  1,530.77 1,600.00 1,660.00  1,518.25
ลูกไก่ไข่อายุ   1 วัน  28.00  28.00 27.97
28.00
28.00
28.00
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00      28.00
ลูกไก่เนื้ออายุ 1 วัน  19.42  15.67 11.50
12.07
15.42
16.50
15.77 13.66 12.81 11.75 11.88 12.50 12.86      13.88
ลูกเป็ดไข่ซีพี  25.00  25.00 25.00
25.00
25.00
25.88
26.00 26.00 26.00 26.00 28.00 27.00 27.00      27.25
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
อัพเดทข้อมูล 13 มีนาคม 2567
ราคาย้อนหลังปี 2565 คลิกที่นี่
 

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2566-2567

หน่วย : บาท/ตัน
  2566 2567
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ
14,600
14,200
13,867
11,367
10,700
10,267
9,300
9,100
9,600
10,400
10,400
10,200
9,867
9,400
  ขายปลีกท้องถิ่น
15,676
15,529
15,078
14,493
13,925
13,585
12,865
12,113
11,918
11,718
11,618
11,553
11,274
11,408
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ
24,100
21,733
18,933
17,700
16,933
16,243
16,067
16,433
16,700
16,900
16,867
16,600
16,467
16,500
  ขายปลีกท้องถิ่น
26,882
25,498
23,050
21,627
20,763
19,818
18,422
17,492
17,297
17,423
17,647
17,593
17,265
17,475
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ
33,083
33,625
29,433
26,800
25,600
23,033
19,700
19,600
20,000
19,567
19,750
18,833
17,500
17,167
  ขายปลีกท้องถิ่น
33,815
34,303
32,820
31,678
30,673
29,978
26,945
24,445
23,908
23,050
23,060
22,528
22,334
21,689
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ
36,750
34,750
29,750
27,650
27,150
26,250
23,100
-
24,000
19,500
24,000
24,000
24,000
-
  ขายปลีกท้องถิ่น
31,345
31,810
31,350
33,380
31,884
30,680
28,580
26,377
26,247
26,780
26,823
26,420
26,181
25,935
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ
22,967
22,500
21,667
20,967
19,867
18,433
17,967
17,967
18,067
17,933
17,800
17,867
18,033
18,000
  ขายปลีกท้องถิ่น
23,797
23,293
23,138
22,663
22,052
21,250
19,345
18,262
17,882
18,005
18,030
18,078
18,153
18,250
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ
24,100
24,000
23,633
23,333
22,333
21,100
20,433
20,333
20,333
20,300
20,167
20,100
20,300
20,300
  ขายปลีกท้องถิ่น
24,948
24,692
24,740
24,867
24,600
24,163
23,210
21,460
20,131
20,003
20,223
20,180
17,187
20,080
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ
27,167
27,067
25,933
25,200
24,100
22,867
21,633
21,667
22,900
21,767
21,700
21,667
21,800
21,800
  ขายปลีกท้องถิ่น
28,053
27,843
27,560
27,382
    
26,693
26,085
24,487
23,155
22,847
22,735
 
22,653
22,602
22,369
22,341
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ
29,250
29,250
28,250
28,150
28,000
27,450
25,250
25,050
25,200
25,150
24,750
24,750
25,200
24,900
  ขายปลีกท้องถิ่น
30,558
30,356
29,962
29,304
29,032
28,648
27,766
26,124
25,690
25,416
25,204
25,194
25,169
25,363
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$)
33.39
34.86
34.10
34.13
34.74
35.59
35.52
35.57
36.89
36.02
35.26
34.20
35.59
35.92
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 13 มีนาคม 2567
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... ปี 2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... ราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญย้อนหลัง

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2561-2566

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
แม่ปุ๋ย  
 46-0-0  2,574,848 23,511 2,194,016 19,605 2,113,903 17,312 1,967,029   25,266 1,514,854 38,759 2,337,874 31,874
 18-46-0      505,975        7,094    504,278        6,076       426,395          4,404       530,841          9,625 417,465 14,193 346,726 7,031
 0-0-60      818,346        7,945    632,159        6,479       746,224          6,539       903,788          9,590 710,249 19,051 672,566 11,053
 21-0-0       101,511          518      60,738          295       308,952          1,177       433,220          3,132 330,621 3,761 261,923 1,653
 รวม    4,000,680      39,068  3,391,191 32,454 3,595,474 29,432 3,834,878 47,613 2,973,189 75,763 3,619,088 51,611
ปุ๋ยสูตร  
 16-20-0 
359,397
3,481
423,057
3,868
282,465
2,383
316,822
3,404
231,758
4,870
316,372 4,454
 16-16-8       
15,290
        
167
    
39,838
        
411
       
26,470
          
260
       
20,570
          
270
3,354
68
15,136 257
 15-15-15     
291,326
      
3,492
  
423,183
      
4,857
     
341,575
        
3,686
     
407,567
        
5,448
233,160
5,854
293,539 5,207
 อื่นๆ     
952,965
    
12,395
  
744,833
      
9,379
     
895,085
      
10,580
     
941,046
      
13,367
     
662,207
      
16,649
838,172 15,019
 รวม    1,618,978   19,535  1,630,911 18,515 1,545,594 16,910 1,686,005 22,489 1,130,479 27,442 1,463,219 24,938
 รวมทั้งหมด    5,619,658    58,603  5,022,101 50,970 5,141,068 46,342 5,520,883 70,102 4,103,668 103,205 5,082,307 76,549

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร
            สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายที่สำคัญทางการเกษตร ปี 2562-2566
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2562 75,218.75 5,238.18 8,931.95 3,314.75 12,650.18 5,166.60 96,800.87 13,719.53
2563 42,642.81 7,859.50 12,761.51 9,941.44 9,411.86 3,802.98 64,816.18 21,603.92
2564 55,945.46 8,947.12 16,113.69 3,478.35 14,173.04 4,571.35 86,232.18 16,996.82
2565 59,257.62 9,749.81 11,369.96 2,717.47 9,487.91 3,486.25 80,115.49 15,953.53
2566 77,235.21 19,623.89 15,078.57 3,261.23 13,281.62 6,564.73 105,595.40 29,449.85
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 13 มีนาคม 2567

ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2562-2566

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2562
2563
2564
2565
2566
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด 1,248.83 63.87 1,246.05 67.10 3,222.87 227.72 4,898.16 366.35 6,355.32 505.24 58.77 79.21
ถั่วเขียวผิวดํา 1,915.46 45.56 1,950.08 64.06 1,501.74 59.53 4,595.18 185.80 4,638.96 198.79 30.03 49.35
ถั่วเขียว  -  -  -  -  -  - 0.00 0.01 2,941.00 72.09  -  -
ผักชี 1,245.70 62.87 1,411.70 92.01 1,688.22 95.54 1,994.91 121.44 1,297.23 82.64 4.36 8.59
ผักกาดกวางตุ้ง 286.65 33.25 316.51 41.50 435.00 54.56 398.72 67.59 372.60 97.10 7.85 30.10
คะน้า 263.23 30.42 382.60 55.78 440.22 58.81 288.30 93.25 299.86 45.88 -0.22 14.29
ผักบุ้งจีน 27.12 1.62 10.20 0.91 79.08 6.55 32.44 19.20 233.08 12.31 72.62 103.53
ผักกาดเขียว 47.73 30.04 61.20 34.70 134.55 12.38 191.83 21.37 140.96 15.65 39.21 -16.39
ผักกาดหัว 100.00 6.54 100.00 4.21 162.66 41.88 241.18 42.50 136.79 35.42 16.26 76.69
ทานตะวัน 88.85 21.10 22.32 1.87 51.80 10.02 70.94 12.97 100.72 18.95 15.11 18.78
อื่นๆ 449.13 561.44 510.79 447.21 632.63 710.76 628.42 856.49 310.23 635.31 -5.19 9.39
ปาล์มน้ำมัน     273.09        9.83   1,594.88       50.28   4,061.28     132.39    5,712.06        233.24 5,510.17 210.45 107.19 115.16
รวมทั้งหมด 5,672.70 866.52 6,011.45 859.64 8,348.77 1,410.14 13,340.08 2,020.19 16,826.74 1,929.84 34.60 27.84

หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
 

ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2562 - 2566

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2562
2563
2564
2565
2566
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ มูลค่า
อินเดีย 1,359.39 278.41 1,414.57 179.26 2,202.64 343.70 4,887.77 559.82 6,379.75 697.65 54.22 34.66
เมียนมา 1,922.08 60.34 1,994.11 89.34 1,518.31 87.37 4,603.34 197.58 4,654.32 238.18 29.76 42.47
เวเนซุเอลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 60.34  -  -
อิตาลี 919.14 41.77 862.25 40.15 1,259.04 70.15 1,518.71 93.50 1,082.53 68.69 9.34 20.21
นิวซีแลนด์ 626.84 63.72 878.96 100.31 1,071.58 110.16 883.19 154.04 890.10 139.62 7.32 22.11
อาร์เจนตินา 80.00 18.46 0.00 0.00 50.00 8.41 90.12 1.30 345.46 21.08  -  -
สหรัฐอเมริกา 147.39 43.74 203.28 46.62 199.71 42.41 260.26 76.45 266.10 68.02 15.36 14.77
โปรตุเกส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 5.64  -  -
อินโดนีเซีย 35.28 16.30 12.62 15.92 706.53 75.44 206.10 45.05 202.25 18.50 87.49 13.81
จีน 50.00 8.41 203.28 46.62 199.71 42.41 260.26 76.45 105.57 66.39 19.03 58.83
อื่นๆ 532.59 335.36 442.39 341.43 1,141.24 630.03 630.33 815.99 250.66 545.72 -10.89 20.26
รวม  5,672.70 866.52 6,011.45 859.64 8,348.77 1,410.07 13,340.08 2,020.19 16,826.74 1,929.84 34.60 27.84

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567


ตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2562 - 2566

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2562
2563
2564
2565
2566
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด 26,195.72 2,182.93 26,773.23 2,330.74 28,022.47 2,719.23 35,953.35 3,736.61 38,194.46 4,037.29 11.06 18.55
ผักบุ้งจีน 2,163.91 176.38 2,604.41 207.78 2,209.71 177.72 2,296.73 184.85 1,677.36 205.68 -6.15 1.92
ข้าวโพดหวาน 553.16 273.96 539.88 238.88 712.41 287.97 298.47 246.26 310.25 229.63 -16.05 -3.17
แตงโม 203.03 800.21 1,220.55 791.54 148.19 651.45 187.65 953.31 183.50 949.30 -18.74 5.42
ถั่วฝักยาว 455.27 130.04 204.63 64.25 131.84 47.07 92.61 33.50 150.30 60.47 -25.99 -19.61
ฟักทอง 138.54 344.18 126.79 315.09 115.49 276.01 114.26 274.24 106.58 302.94 -6.09 -3.86
ผักชี 78.21 8.45 150.08 16.97 46.70 6.00 51.77 6.40 88.48 11.44 -7.85 -3.61
มะระขี้นก 72.34 174.43 88.12 205.57 78.71 175.22 90.53 269.61 65.76 169.46 -1.62 2.16
พริก 56.16 782.18 57.99 807.31 47.09 674.28 63.93 805.06 60.46 856.11 2.48 1.79
แตงร้าน 62.03 238.37 57.61 231.60 47.85 195.70 22.62 107.46 48.37 249.33 -13.35 -6.55
อื่นๆ 712.44 2,187.91 629.45 2,232.01 542.82 1,966.56 610.78 2,479.23 331.52 2,424.88 -14.45 3.16
ปาล์มฯ (พันเมล็ด) 1,292.40 31.20 845.50 19.15 1,224.75 30.03 6,126.98 141.98 11,475.53 382.46 88.66 101.69
รวม 30,690.82 7,330.23 32,452.74 7,460.90 32,103.28 7,207.24 39,782.71 9,238.52 41,217.04 9,878.99 8.26 8.44

หมายเหตุ : ปริมาณรวมทั้งหมดไม่ได้รวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีหน่วยเป็นพันเมล็ด แต่มูลค่ารวมทั้งหมดได้รวมมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วย
ที่มา  :  
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
 

ตารางปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2562 - 2566

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2562
2563
2564
2565
2566
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
 ปากีสถาน  5,391.20 633.73 7,778.27 951.03 10,809.19 1,298.27 9,540.59 1,287.14 10,353.80 1,182.18 16.29 16.76
 เมียนมา  6,249.51 769.23 6,009.40 770.15 6,440.05 709.00 7,309.64 744.20 8,805.14 1,347.65 9.22 11.48
 เวียดนาม  6,258.11 849.96 3,608.77 698.10 2,884.05 718.54 5,000.02 838.13 5,417.55 889.62 0.38 2.78
 กัมพูชา  1,529.65 249.24 1,742.81 261.32 1,297.35 209.45 2,440.47 368.86 3,054.88 465.23 18.77 17.27
 เอกวาดอร์  2,922.64 219.62 2,785.34 211.52 2,121.98 171.47 4,177.41 558.49 2,463.31 245.60 0.64 12.69
 เปรู  742.32 56.42 819.19 62.19 870.32 70.30 2,196.27 267.53 1,915.02 209.17 33.40 50.38
 ลาว  527.99 36.97 574.07 40.83 718.30 48.62 1,260.00 90.80 1,711.56 137.91 36.87 40.94
 จีน  1,888.96 455.67 3,355.37 579.91 2,035.10 557.63 1,916.43 747.09 1,406.28 873.75 -10.87 16.83
 ศรีลังกา  1,102.16 249.49 1,637.73 326.05 1,315.24 250.46 428.40 182.68 877.98 281.91 -16.44 -3.29
 บังกลาเทศ  378.07 171.46 552.22 189.77 335.76 181.36 541.81 197.90 755.44 263.20 14.63 9.41
 รวม  26,990.60 3,691.81 28,863.19 4,090.85 28,827.33 4,215.11 34,811.04 5,282.82 36,760.97 5,896.22 8.39 12.66
 อื่นๆ  3,700.22 3,638.42 3,589.52 3,370.05 3,275.95 2,992.14 4,971.67 3,955.70 4,456.08 3,982.77 7.22 3.47
รวมทั้งหมด  30,690.82 7,330.23 32,452.71 7,460.90 32,103.28 7,207.24 39,782.71 9,238.52 41,217.04 9,878.99 8.26 8.44

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567

ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2562 - 2566
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2562
2563
2564
2565
2566
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
4,853
3,811
7,230
11,375
6,310
  ขายส่งกรุงเทพฯ
6,506
6,461
8,390
15,194
11,167
  ขายปลีกท้องถิ่น
8,040
7,862
8,666
15,450
13,339
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
8,936
8,910
12,845
25,586
13,634
  ขายส่งกรุงเทพฯ
11,071
10,117
15,386
26,854
17,934
  ขายปลีกท้องถิ่น
12,276
11,486
13,541
26,136
20,293
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
9,143
8,438
10,744
21,015
14,078
  ขายส่งกรุงเทพฯ
11,950
11,714
13,569
22,168
19,500
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,104
12,815
13,246
20,918
20,505
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,323
9,835
13,126
20,403
17,002
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,756
12,453
14,500
23,104
21,680
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,780
13,431
13,676
21,416
22,768
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
11,477
10,790
13,367
25,107
17,739
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,331
15,097
16,536
26,001
23,639
  ขายปลีกท้องถิ่น
16,755
16,214
16,220
25,803
25,175
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
14,728
14,309
16,113
33,774
23,572
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,913
16,063
18,636
25,595
26,708
  ขายปลีกท้องถิ่น
18,454
18,020
18,097
27,360
27,771
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567