สศก. แจง #โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร ให้เกษตรกรจดทะเบียนกระท่อม เป็นข่าวปลอม! แนะเกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สอบถามรายละเอียดสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เท่านั้น


สศก. แจง #โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร ให้เกษตรกรจดทะเบียนกระท่อม เป็นข่าวปลอม! แนะเกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สอบถามรายละเอียดสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เท่านั้น
 
          ตามที่ได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ #โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร โดยแจ้งให้เกษตรกรยื่นจดทะเบียนแปลงปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 3,500 – 5,000 บาท (งบเกี่ยวข้องกับการปลูกป่า) และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่านธีรพงศ์ 065 342 4548 นั้น

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ได้มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างไร และจากการตรวจสอบ ขอยืนยันว่า คุณธีรพงศ์ ไม่ได้เป็นบุคลากรของหน่วยงานแต่อย่างใด

           ทั้งนี้  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และขอเรียนไปยังเกษตรกรทุกท่าน ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยหากเกษตรกรต้องการสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02-9551640 และ 02-9551642