ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2567
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,250 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 11,900 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.21 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 4.50 บาท/กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 82.85 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 83.05 บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 78.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 77.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออกขนาดใหญ่
บริษัท ดรากอน เฟรซ ฟรุต จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี 45.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 55.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
จุดรับซื้อแผงม้าเหล็ก อ.เขาสมิง จ.ตราด 30.00 บาท/กก.
 
ลองกอง เบอร์ 1
จุดรับซื้อแผงม้าเหล็ก อ.เขาสมิง จ.ตราด 50.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์ 2
จุดรับซื้อแผงม้าเหล็ก อ.เขาสมิง จ.ตราด 40.00 บาท/กก.


ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ขนาดคละ
จุดรับซื้อนายนิธิโรจน์ วันดี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 38.00 บาท/กก.

สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.00  บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 13.80 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจุ๊ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,800.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,800.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 1,900.00 บาท/ร้อยผล 
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,800.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 2,000.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,200.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,300.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 950.00 บาท/ร้อยผล 1,900.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 1,000.00 บาท/ร้อยผล 1,900.00 บาท/ร้อยผล 
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 1,100.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 450.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 500.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 1,000.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 1,100.00 บาท/ร้อยผล 

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 66.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ราคา 72.00 บาท/กก. 
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราคา จ.ชลบุรี - บาท/กก.

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 400.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 120.00 บาท/กก.
 
#Oae_Navigator #สศก