สศท.10 ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ฤกษ์เวลา 14.49 น. จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างยิ่ง
สำหรับการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ กำหนดฤกษ์พิธีคือเวลา 17.09 น. พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในพิธีมีพระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก มีพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะพลัดเปลี่ยนนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อจนถึงเวลาอันสมควร เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง