สศท.10 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลง และพระมงคลบุรี นั่งหันหลังชนกัน ซึ่งประชาชนในจังหวัดราชบุรีเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
โดยพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายแด่พระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์เจิมใบพลู และถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำพระพุทธมนต์จากขันสาครใส่คนโทแล้วปิดฝาคนโท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการประเคนภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 10 รูป
ส่วนพิธีช่วงที่สองเป็นการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ฤกษ์เวลา 12.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนจนครบจำนวน 3 แว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีจะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ไปยังศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่ออัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ไปยังกระทรวงมหาดไทยในการประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป